ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ

«Οι γλωσσικοί κώδικες στη σχολική πράξη»
Επιστημονική Διημερίδα
Φιλολογικό Μνημόσυνο στη μνήμη
του Εμμανουήλ Κριαρά.
Παρασκευή 17 Απριλίου 2015

19.00: Προσφωνήσεις – χαιρετισμοί – έναρξη

19.30 –19.45
«Γιατί τιμούμε τον Εμμ. Κριαρά» Γ. Φρυγανάκης, Φιλόλογος-Συγγραφέας
19.45-20.00
«Το γλωσσικό ζήτημα μετά την ‘επίλυσή’ του (1976-1985)», Αθανασοπούλου Αφροδίτη, Επίκουρη καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου
20:00-20.15
«Το Λεξικό της Μεσαιωνικής Δημώδους Ελληνικής Γραμματείας του Εμμανουήλ Κριαρά : συνοπτική παρουσίαση του περιεχομένου και της σημασίας του», Βογιατζή Ειρήνη, φιλόλογος, DEA Νεοελληνικής Λογοτεχνίας-Πολάκη Μαρία, φιλόλογος, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Θεωρητική Γλωσσολογία- Μπεϊκάκη Κασσάνδρα, φιλόλογος, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Φιλοσοφία
20.15-20.30
«Η μεταχρήση των ευρετηρίων στην εργογραφία του Εμμανουήλ Κριαρά», Βοσκάκη Ράνια, Δρ. Γλωσσολογίας, ερευνήτρια στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας
κλασική φιλόλογος της Δ/θμιας Εκπ/ης (Γενική γραμματέας της ΕΦΝΗ), Σχολείο Ευρωπαϊκής παιδείας Ηρακλείου

Σάββατο 18 Απριλίου
Α΄ συνεδρία: 09.00-11.20

Συντονίστρια: Αφροδίτη Αθανασοπούλου
09.00-09.20: «Η Ελληνική Γλώσσα ως αξία στη σύγχρονη πολυπολιτισμική κοινωνία», Ραμουτσάκη Ιωάννα, Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Ν. Χανίων
09.20- 09.40: «Κοινά γλωσσικά μονοπάτια στη Διαχρονία και τη Συγχρονία της ελληνικής: πώς η γλωσσική αλλαγή και η γλώσσα των παιδιών δείχνουν τον δρόμο για μια ‘ορθή’ γλωσσική διδασκαλία», Τζακώστα Μαρίνα, Επίκουρη καθηγήτρια γλωσσικής ανάπτυξης και αγωγής του παιδιού της προσχολικής ηλικίας ΠΤΠΕ Παν/μίου Κρήτης
09.40-10.00: «“Διασχολικό Δίκτυο Γλωσσικού Γραμματισμού”. Δράσεις υποστήριξης του γλωσσικού γραμματισμού των μαθητών στο πλαίσιο δικτύων συνεργασίας, Λιάνα Καλοκύρη, Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων (με έδρα το Ηράκλειο)
10.00-10.20: «Σύγχρονες Διδακτικές Προσεγγίσεις του ‘κειμένου’ στα φιλολογικά μαθήματα», Καρίμαλη Ευαγγελία, καθηγήτρια Μ.Ε. Δρ. Αρχαιολογίας
10.20-10.40: «Ο γλωσσικός κώδικας της ‘χορείας’ στην Αντιγόνη του Σοφοκλή», Περυσινάκη Ευγενία, Δρ. κλασικής φιλολογίας Παν/μίου Κρήτης
10.40-11.00: «Από το ‘λύσω’ στο ‘θα λύσω’ : διαχρονική θεώρηση της γλωσσικής πραγμάτωσης του μέλλοντα στην ελληνική γλώσσα», Πολάκη Μαρία, φιλόλογος, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Θεωρητική Γλωσσολογία
11.00-11.20: «Γραμματική…εν δράσει», Ελένη Παπαδογιαννάκη,κλασική φιλόλογος της Δ/θμιας Εκπ/ης (Γενική γραμματέας της ΕΦΝΗ), Σχολείο Ευρωπαϊκής παιδείας Ηρακλείου
11.20-12.00: «Οι πρακτικές της ‘αυτοδιόρθωσης’ και
‘ετεροδιόρθωσης’ ως διδακτικό εργαλείο για τη διδασκαλία της νεοελληνικής γλώσσας», Ζερβουδάκη Αλεξάνδρα, φιλόλογος, καθηγήτρια Μ.Ε., Δρ. Βυζαντινής Φιλολογίας & Χαμηλάκη Κατερίνα, φιλόλογος, καθηγήτρια Μ.Ε., Msc.
Διάλειμμα
Β΄ συνεδρία: 12.20-14.40
Συντονίστρια: Ραμουτσάκη Ιωάννα
12.20-12.40: «Γλωσσοτεχνολογία και καλές πρακτικές», Ράνια Βοσκάκη, Δρ Γλωσσολογίας, ερευνήτρια στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας
12.40-13.00: «Αξιοποίηση πολυτροπικών κειμένων στη διδασκαλία της Γλώσσας», Καψάσκη Αγγελική, Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Ν. Ρεθύμνου
13.00-13.20: «Η Χρήση Σωμάτων Κειμένων στη Νεοελληνική Γλώσσα» Παπατριανταφύλλου Ειρήνη, Μυστακίδου Αλεξάνδρα, Κατσούλα Βασιλική, Παλαμά Βασιλική, φιλόλογοι
13.20-13.40: «Γιατ΄είναι μέσα, μες στα σπλάχνα μας /ένα γιατί…» (Ν. Λαπαθιώτης). Μια ιστοεξερεύνηση για τις ποιητικές φωνές της Α΄δεκαετίας του μεσοπολέμου, Κωτσάκη Καλλιόπη, φιλόλογος, DEA Λογοτεχνίας
13.40-14.00: «Αν καθίσεις στην έδρα, η ποίηση θα φύγει από το παράθυρο» : διδακτικές πρακτικές για να μη «φύγει» η λογοτεχνία, Ρούσσου Βαρβάρα, Δρ. Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, ερευνήτρια ΑΣΚΤ (φύλο και λογοτεχνία), φιλόλογος στο Π. Πειραμ. ΓΕΛ Ηρακλείου
14.00-14.20: «Οι λειτουργίες της γλώσσας στην ποίηση. Το παράδειγμα του Γιώργου Σεφέρη», Κατσαραπίδης Σπυρίδων, φιλόλογος, καθηγητής Μ.Ε
14.20-14.40: «Πολυσημία, Θετικές Επιστήμες και Ηλεκτρονικά Σώματα Κειμένων: διδακτική παρέμβαση», Κουφού Κωνσταντίνα, Υποψήφια Διδάκτωρ ΠΤΔΕ Παν/μίου Κρήτης, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02 & Τζακώστα Μαρίνα, Επίκουρη καθηγήτρια γλωσσικής ανάπτυξης και αγωγής του παιδιού της προσχολικής ηλικίας ΠΤΠΕ Παν/μίου Κρήτης

Γ΄ συνεδρία: 18.00-19.40
Συντονίστρια: Μαρίνα Τζακώστα
18.00-18.20: «Γλώσσα και Ιστορική εκπαίδευση: Συγκοινωνούντα Δοχεία στην οικοδόμηση της γνώσης», Καραμανώλη Ελένη, φιλόλογος, υποψήφιος Διδάκτορας: Γλώσσα και Ιστορική Εκπαίδευση
18.20-18.40: «Η διδακτική προσέγγιση ιστορικών όρων και εννοιών υπό το πρίσμα του επιστημονικού γραμματισμού», Λουλαδάκη Αργυρώ, εκπαιδευτικός, Δρ. Νεοελληνικής Φιλολογίας
18.40-19.00: «Η πρόσληψη του όρου ‘οικουμένη’ : μια διδακτική προσέγγιση της ενότητας ‘Η ελληνοχριστιανική οικουμένη’ (Ιστορία του Αρχαίου Κόσμου Α΄Λυκείου)», Πετρουγάκη Δέσποινα, καθηγήτρια Π. Πειραμ. ΓΕΛ Ρεθύμνου, Δρ. Φιλολογίας
19.00-19.20: «Διδακτικές προσεγγίσεις του κρητικού γλωσσικού ιδιώματος: η περίπτωση τεσσάρων ερευνητικών εργασιών», Στρατιδάκης Χάρης, Σχολικός Σύμβουλος 2ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης Ν. Χανίων, δρ Παιδαγωγικής, συγγραφέας
19.20-19.40: «Η τοπωνυμική έρευνα ως αντικείμενο των Ερευνητικών Εργασιών στα Λύκεια. Το παράδειγμα του 4ου ΓΕΛ Ηρακλείου», Λενακάκης Ανδρέας, φιλόλογος