ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 5ου ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΗΓΗΜΑΤΟΣ, ΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΙΟΥ

Ο ΣΦΡ, με την από 30-9-2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του, συνεχίζει τη διοργάνωση του Μαθητικού διαγωνισμού Λογοτεχνίας ( ο πρώτος διαγωνισμός διεξήχθη το σχολικό έτος 2002-2003) με την προκήρυξη του πέμπτου διαγωνισμού μεταξύ των μαθητών Γυμνασίων και Λυκείων του Ν. Ρεθύμνου στα λογοτεχνικά είδη: ποίηση, διήγημα, δοκίμιο.

Ο φετινός διαγωνισμός είναι αφιερωμένος στη μνήμη του φιλολόγου, ακούραστου δασκάλου και πολυγραφότατου επιστήμονα, Χρίστου Μακρή. 

ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει δύο(2) κατηγορίες διαγωνιζομένων:

Α’. μαθητές Γυμνασίου

Β’. μαθητές Λυκείου

Ο κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει με ένα έργο και με επιλογή ενός ή περισσότερων λογοτεχνικών ειδών. Τα έργα πρέπει να είναι γραμμένα στην ελληνική  γλώσσα. Το ποίημα μπορεί να είναι μέχρι τριάντα (30) στίχους – ενώ δεν υπάρχει κανένας περιορισμός στη μορφή του στίχου-., το διήγημα έως πέντε (5) σελίδες και το δοκίμιο από πέντε (5) έως οκτώ (8) σελίδες.

ΘΕΜΑ: 

Το θέμα για τους μαθητές Γυμνασίου είναι ελεύθερο. Οι μαθητές Λυκείου έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ανάμεσα σε ελεύθερο θέμα και το θέμα που προτείνεται για το φετινό διαγωνισμό που είναι:

«Μεταμφιέσεις και Μεταμορφώσεις»

     Μεταμφιέσεις και μεταμορφώσεις για να κρυφτούμε πίσω από ρόλους, για να αποκρύψουμε ή να αποκαλύψουμε πτυχές του εαυτού μας, για να κρύψουμε τα πραγματικά συναισθήματα ή τις ανασφάλειές μας, για να εκφράσουμε αλήθειες, να αποδράσουμε από κοινωνικούς περιορισμούς, να ξεφύγουμε από την καθημερινότητα και τη ρουτίνα, να πειραματιστούμε, γιατί εν πολλοίς ‘’βολεύει’’ να φοράμε ενίοτε μια μάσκα στις διαπροσωπικές σχέσεις…

ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει δύο(2) κατηγορίες διαγωνιζομένων:

Α’. μαθητές Γυμνασίου

Β’. μαθητές Λυκείου

Ο κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει με ένα έργο και με επιλογή ενός ή περισσότερων λογοτεχνικών ειδών. Τα έργα πρέπει να είναι γραμμένα στην ελληνική  γλώσσα. Το ποίημα μπορεί να είναι μέχρι τριάντα (30) στίχους – ενώ δεν υπάρχει κανένας περιορισμός στη μορφή του στίχου-., το διήγημα έως πέντε (5) σελίδες και το δοκίμιο από πέντε (5) έως οκτώ (8) σελίδες.

ΟΡΟΙ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Τα έργα θα πρέπει να είναι ανέκδοτα και αδημοσίευτα. Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν τα έργα τους δαχτυλογραφημένα με γραμματοσειρά Times New Roman 12, διάστιχο μονό, σε τέσσερα (4) αντίτυπα και ένα ψηφιακό αντίγραφο του κειμένου σε μορφή .doc αποθηκευμένο σε CD, το αργότερο μέχρι τις 10 Μαρτίου 2015 με ψευδώνυμο στο:

Σύνδεσμο Φιλολόγων Ρεθύμνου

Μαρκέλου και Σάθα (κτήριο Πειραματικού Λυκείου)

Τ. Κ. 74100 Ρέθυμνο

με την ένδειξη: 5ος Μαθητικός Λογοτεχνικός Διαγωνισμός Διηγήματος, Ποίησης και Δοκιμίου 

   Σε κάθε έργο, στα αντίτυπα και στο ψηφιακό αντίγραφο όπως και στον φάκελο αποστολής θα αναγράφεται το ψευδώνυμο. Μέσα στον φάκελο αποστολής μαζί με το λογοτεχνικό έργο θα υπάρχει μικρότερος φάκελος κλειστός, όπου θα αναγράφεται το πραγματικό όνομα, η διεύθυνση, το τηλέφωνο και το e-mail του διαγωνιζόμενου. Η αξιολόγηση των κειμένων θα γίνει κατά το διάστημα 20 Μαρτίου έως 10 Απριλίου και όσοι διακριθούν θα ενημερωθούν άμεσα.

ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η κριτική επιτροπή θα αποτελείται από:

  1. Γιώργος Φρυγανάκης
  2. Μαρία Μαρκατσέλη
  3. Ζωή Φωτάκη
  4. Αργυρώ Δημητρακοπούλου
  5. Αθηνά Ζησινάκη
  6. Λιάνα Παναγιωτάκη
  7. Κέλη Δασκαλά

ΒΡΑΒΕΙΑ

Θα απονεμηθούν τα εξής βραβεία:

Α. Μαθητές Γυμνασίων: τρία Πρώτα Βραβεία (ένα για κάθε λογοτεχνικό είδος)

Β.) Μαθητές Λυκείων: α) Ελεύθερο Θέμα: τρία Πρώτα Βραβεία (ένα για κάθε λογοτεχνικό είδος)

β) Συγκεκριμένο Θέμα: τρία Πρώτα Βραβεία (ένα για κάθε λογοτεχνικό είδος).  Τα βραβεία θα συνοδεύονται από βιβλία.

Σε όλους τους συμμετέχοντες μαθητές θα δοθούν Αναμνηστικά Διπλώματα.
Η επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να μην απονείμει βραβείο σε κάποιο είδος, αν δεν ανταποκρίνεται κανένα κείμενο στα απαραίτητα κριτήρια αξιολόγησης.

Η απονομή των Βραβείων και Αναμνηστικών Διπλωμάτων Συμμετοχής θα γίνει στις στις 23 Απριλίου 2015 κατά τη διάρκεια εκδήλωσης αφιερωμένης στην παγκόσμια ημέρα βιβλίου.